Juli 1521

Del 26. Belägringen av Stegeborgs slott

Stegborgs slott innan det förföll till den slottsruin det är idag.

Under sommaren 1521 förflyttas fokus för Gustav Erikssons befrielsekrig allt mer åt Götaland. Svealand är nu under hans kontroll, förutom de svårintagliga borgarna i Västerås, Stockholm, Wik och några till som ännu kontrolleras av kung Kristians folk.

I Östergötland har kampanjen letts av Arvid Västgöte som skickades iväg efter slaget vid Västerås. Se Befrielsekriget del 16.

Under Arvids östgötakampanj har Vadstena, Linköping, Norrköping och Söderköping anslutit sig till upproret. En värre nöt att knäcka blir det svårintagliga Stegeborg – ännu en befästning under danskt befäl – omgiven av vatten vilket gör den svår att inta för en bondehär med armborst och yxor. Så börjar också här en belägring.

I juli blir det fördel för danskarna. Då anländer kung Kristians amiral Sören Norby med 16 krigsskepp för att undsätta Stegeborg. Med 300 man krigsfolk går Norby också i land för att försöka krossa belägringen. Det blir en hård drabbning men Sören Norbys folk drivs sakta tillbaka mot vattnet där många tvingas kasta sig i sjön, så även Sören själv där han i sista stund dras upp över relingen av sina mannar. Svenskarna vinner slaget men borgen är fortfarande i danskarnas händer. Sören Norby seglar iväg men kvar på Stegeborg sitter slottfogden Berend von Melen. Belägringen fortsätter. Svenskarna är fast beslutna att bli kvar till slottet faller, för vapenmakt eller genom kapitulation.

Nu gäller det att hålla ut. Båda sidor hoppas givetvis på förstärkningar som ska tippa läget till deras fördel…