Fastetiden 1523

Del 70. Lübeck spelar dubbelt.

Karl Knutsson Bonde, död 1470.
I mars 1523 den senaste kungen över ett självständigt Sverige.

I fastetiden 1523 får Gustav Eriksson vetskap om att Lübeck har gjort en överenskommelse med hertig Fredrik, Danmarks tronpretendent nu när kung Kristian är avsatt.

Avtalet innehåller allt vad Lübeck vill ha i termer av återställande av tidigare handelsprivilegier. Som motprestation lovar Lübeck att stödja hertig Fredriks planer på att väljas till kung i Danmark efter den avsatte kung Kristian, som dock fortfarande håller Själland.

Sverige nämns bara i en bisats i det som kommer till den svenska riksföreståndarens kännedom men det finns en del i avtalet som ännu är hemlig. Där nämns att Kalmarunionen som sådan skall bestå! Den här klausulen som bara pö om pö uppenbaras för Gustav Eriksson kommer sätta ny press på befrielserörelsen.

Om Danmark får en ny kung som med Lübecks stöd vill återupprätta unionen så har Sverige inte längre nån stark bundsförvant att förlita sig på. Det kommer inte gå att agera passivt gentemot en ny dansk regent. Sverige kommer att behöva hävda sin egen självständighet fullt ut gentemot både Danmark och Lübeck och det finns bara ett tydligt sätt att göra det på – man måste välja en egen kung! Något som Sverige inte haft sedan Karl Knutsson Bondes död 1470.

26 mars 1523

Del 71. Hertig Fredrik väljs till dansk kung.

Kung Fredrik I av Danmark

Denna dag för 500 år sedan får Danmark en ny kung. Hertig Fredrik av Holstein väljs nu till ny regent efter den avsatte kung Kristian, som dock ännu håller Köpenhamn och Malmö.

I Sverige drar man å ena sidan en suck av lättnad. Med kung Kristian borta ur leken försvinner också hoten om Sören Norbys återkomst till Stockholm.

Samtidigt är det problematiskt att den nye danske kungen uttrycker en vilja att låta Kalmarunionen bestå. Länge har ju befrielsekampen i Sverige fokuserat på den förhatliga kung Kristian ”Tyrann” men nu står det klart att unionsanspråket kvarstår, oavsett vem som är kung i Danmark. Sverige måste nu visa sig Danmark jämbördigt och utse sin egen kung. Men en kung måste väljas. Traditionellt ska kungaval ske vid Mora stenar. Men nu får realpolitik gå före tradition.
Planerna inleds på ett så kallat riksmöte eller herredag där man har för avsikt att utse en ny svensk kung.  Men var och när det ska hållas är ännu osäkert.