14 oktober 1522

Del 59. Mot Stockholm i storm

Skeppsbrott i Kalmarsund i oktober 1522

Den Lübsk-svenska flottan får en svår seglats från Travemünde upp mot Stockholm. Höststormarna avlöser varandra. Redan på väg till Bornholm förlorar man några mindre handelsskepp som följer krigsflottan. I tolv dygn måste man söka skydd på Bornholm innan man seglar vidare i ny storm.

I höjd med Öland förliser ett av den svenska krigsskeppen, Svenska barken, runt den 14e oktober. Det är en stukad flotta som anländer till Söderköping den 17 oktober. Krigsfolket ombord lider brist på mat och dryck vägrar gå till sjöss om inte färden ställs tillbaka mot Tyskland. Nya förhandlingar. Nya betalningar i svenska klippingsmynt.

Brev går till Gustav Eriksson krav på erfarna lotsar genom skärgården till Stockholm. Minns att detta är en tid utan vare sig fyrar eller sjömärken.

Motvinden fortsätter och först den 27e oktober börjar flottan segla igen. Kommer man över huvud taget att lyckas med sitt uppdrag – att nå Stockholms inlopp för att skära av danskarnas sjöfart till Stockholm…

31 oktober 1522

Del 60. Sjöblockaden av Stockholm inleds.

Kodjupet vid Vaxholm inringat

Idag för 500 år sedan anländer äntligen befrielseflottan till Kodjupet vid Vaxholm i Stockholms skärgård. Härifrån kan den nu inleda den länge emotsedda sjöblockaden av staden, som ju ännu hålls av kung Kristians befälhavare Henrik Slagheck.

Flottan bestående av svenska och lübska skepp får börja arbeta nästan omedelbart. Redan i början av november kommer en stor finsk flotta under Junker Tomas för att undsätta staden men seglar rakt i famnen på svenskarna. (Denna händelse förlägger Peder Swart redan i juni, se Befrielsekriget del 52, vilket belyser att källorna till Befrielsekriget ibland är motstridiga.) Junker Tomas försvarar sig väl till hans skepp träffas av ett skott i krutmagasinet och brinner upp. Källorna berättar också hur de fångar som tas av lübeckarna binds till händer och fötter och kastas i sjön.

Längre fram i november stoppar blockaden effektivt eskadrar med förnödenheter från både Åland och Gotland. Men ännu väntar man på den stora drabbningen med Östersjöns Herre, Sören Norby som med sin flotta sägs vara på väg mot Stockholm…

Kodjupet vid Vaxholm i nyare tider