7 februari 1522

Del 44. Stockholms södra läger nedbränt

Medeltida krigsläger

Henrik Slagheck i brev till kung Kristian:
”Vidare har jag gjort ett anfall mot det södra lägret den 7:e februari, slagit bönderna därur, dödat åtskillige av dem och bränt lägret.”

Det vill säga egentligen skriver han:
”Wyter eyn anschlag gemacht uff dass legher Sudenwert Am Freytag post Agathe und die Buren dar aussheschlagenn, etzlichen erworgt ung dass legher verbrennt.”

Kampen om Stockholm går trögt för svenskarna. Vi såg hur Henrik Slaghecks trupper i januari förstörde lägret i Järva norr om staden. Nu slår Henriks Slaghecks trupper ut det södra lägret i Sätra.

Gustav Eriksson är nu helt på det klara med att Stockholm inte kommer kunna tas av en bondehär från landsidan. Han författar vid denna tid en formell begäran om hjälp till staden Lübeck, Hansans ledande stad. Riksföreståndaren begär skepp, folk och vapen samt 3 à 4 tusen landsknektar. Han lovar Lübeck vittgående privilegier men till företaget behövs även pengar, mycket pengar. Gustav sammankallar nu därför ett rådsmöte i Örebro till slutet av februari där landet måste visa enad front om Hansan ska vilja stödja den svenska revolten.

22 februari 1522

Del 45. Lübeck mobiliserar mot kung Kristian

1500-talsskepp i hamn. Den klassiska koggen till höger.

Medan attackerna avlöser varandra runt Stockholm sker viktiga saker för svensk del på andra sidan Östersjön. Den 22 februari anländer ett sändebud från Lübeck till Danzig. Dess uppgift är att få Danzig att gå i gemensam krigsallians mot kung Kristian och mot dennes förbud mot sjöfart på Sverige. Dessutom har Lübeck mottagit en vädjan om hjälp från den svenske riksföreståndaren Gustav Eriksson. Ett självständigt Sverige skulle gynna både handel och sjöfart.

Danzig tvekar. Men man inleder nu förhandlingar om huruvida man ska sända gemensam hjälp till Sverige – inte för att Sveriges självständighet är någon hjärtefråga. Men för att det kanske är det bästa alternativ man har om Hansestädernas viktigaste inkomstkälla – Östersjöhandeln med Sverige – inte ska försvinna helt under kung Kristians hårda handelsrestriktioner.

Publicerat den
Kategoriserat som Uncategorized