Oktober 1521

Del 33. Svenskarna spärrar Mälaren

Farleden i Mälaren förbi Sätra och Kungshatt. Här upprättar svenskarna i oktober 1521 en spärr för båttrafik för att skära av de kungatrognas transporter på Mälaren.

När Gustav Eriksson återvänder till Svealand med sin del av befrielsearmén återupprättar han lägret vid Rotebro norr om Stockholm. (Se Befrielsekriget del 22-23) Det är tillräckligt långt bort för att inte riskera överrumplingsförsök från staden men tillräckligt nära för att börja inringningen.

Att inta Stockhom är som tidigare omöjligt där staden gömmer sig bakom vida vatten och murar av sten. Istället börjar svenskarna skära av tillfartsvägarna. Saltsjösidan är svår att spärra men på Mälarsidan låter man blockera farlederna, huvudsakligen för att strypa försörjningen till mälarslotten som Västerås och Örebro.

Ett nytt läger upprättas vid Sätra by, sydväst om Stockholm som spärrar den södra farleden inåt Mälaren. Ett annat läger sätts upp på Lovön vid Glia kungsgård – platsen där Drottningholms slott ligger idag. Den spärrar den norra segelleden inåt Mälaren. På så sätt ska Stockholm bit för bit skäras av från resten av landet…

Oktober 1521

Del 34. Legosoldater förstärker Stockholms försvar

Tyska landsknektar. Stridsvana. Bepansrade. Välorganiserade.

I Stockholm råder intensiv aktivitet hösten 1521. Detta är Kung Kristians starkaste fäste i Sverige och staden är helt lojal med kungen trots att den svenska befrielsearmén nu kontrollerar i stort sett hela landet och har upprättat flera läger runt om Stockholm.

Där inne är det utländska män som för befälet. Henrik Slagheck, bror till Didrik, danskvännen Gorius Holst och överste Heidersdorf. Här finns också det decimerade svenska rådet som ännu är unionslojalt – Erik Trolle och Otto Svinhuvud. Men det svenska rådet får spela andrafiolen när kung Kristians män sätter dagordningen.

I mitten av oktober anländer förstärkning från Köpenhamn till Stockholm. 400 tyska legosoldater anländer på danska och holländska skepp, rustade för strid mot upprorsarmén. Staden tänker inte sitta stilla och vänta på att Gustav Erikssons folk kryper närmare. Men var ska de angripa först? Huvudlägret vid Rotebro eller lägren åt Mälarsidan som skär av farlederna till Västerås och Örebro? Det kommer svenskarna snart att blir varse…