Januari 1521

Prolog

Styrkorna formeras

Gustav Erikssons livgarde

En mängd beväpnade dalkarlar har samlats i Mora under ledning av Gustav Eriksson (Vasa). Upprördheten och kampviljan är stor då allt fler nyheter söderifrån berättar om hur kung Kristian farit fram med dråp och lögn genom landet. Men också hur han låtit avväpna allmogen och ta ut en särskild galgskatt för att finansiera sina avrättningar.

Men hopen saknar pengar, organisation, vapen och erfarenhet. Hur ska man egentligen gå till väga? Marschera mot Stockholm? Uteslutet – knektarna och hakebössorna skulle bli deras död. Sitta kvar i Mora? Ja, fast i Mora vinner man inga krig. Här kommer inget att förändras. Istället behövs en strategi, en plan för hur man steg för steg ska kunna vinna inflytande. Och sakta men säkert växer planen fram…

Till att börja med formas nu den livvakt som ska bli kärnan i Gustavs beväpnade styrka och som just idag, den 14 januari, firar 500-årsjubileum under namnet Livgardet, tidigare Svea livgarde.

I realtid kommer vi nu att följa Befrielsekriget datum för datum 500 år senare, månad för månad. Det kommer att bli en långdragen och bitvis våldsamt kamp. Känsliga följare varnas…