Juli 1522

Del 53. Kampen om Kalmar

Kalmar slott under medeltiden

Förutom Stockholm är det en viktig stad som befrielseupproret ännu inte lyckats inta sommaren 1522 – Kalmar. (Vi räknar då inte finska Åbo.) Kalmar är en viktig stad som ju även givit namn åt den union svenskarna nu revolterar mot. Här har Sören Norby sin marina bas och här finns en svårintaglig medeltida borg.

Redan i början av 1522 skickade Gustav Eriksson folk mot Kalmar där det i februari kom till ”en väldig skärmytsling” med fienden. Den slutar oavgjort och svenskarna tvingas dra sig tillbaka.

I april läggs befälet under Arvid Västgöte. Sören Norby är då på sin stora flottexpedition i Finland och Kalmar ligger öppet för angrepp från svenskarna. Förstärkta av folk från den lübska hjälpexpeditionen i maj kan belägringen i juni anta fastare former närmare staden. Hela sommaren belägrar svenskarna och de tyska förstäkningarna Kalmar. Det kommer dock inte till något avgörande och liksom i Stockhom har borgen fortsatt försörjning från sjösidan. Båda sidor bidar sin tid och hoppas på hjälp utifrån.

24 juli 1522

Del 54. Sjökriget på Östersjön

Medeltida flotta till sjöss

24 juli 1522 lämnar den nyanskaffade svenska flottan Söderköping. Gustav Eriksson vill att man ska gå norrut för att skära av Sören Norbys möjligheter att försörja Stockholm från Finland.

Men Gustav är fortfarande beroende av Lübeck som har andra planer. Hansestaden har nyligen förklarat kung Kristian krig på grund av dennes hårdföra handelstvång och vill nu med sig egen flotta attackera Danmarks kärnland som ligger öppet i Sören Norbys frånvaro.

Då svenskarna är osäkra på sin egen slagkraft ändrar man planerna och beslutar sig för att för att göra gemensam sak med Lübeck och möta deras flotta mellan Bornholm och Öresund i början av augusti. Även Danzig har lovat att ansluta till den gemensamma operationen till sjöss.

Sören Norby, som befinner sig i Finland med sin flotta, nås så småningom om denna nyhet och sätter nu full fart mot Öresund och Danmark. Frågan är nu var flottorna kommer att mötas…