Januari 1522

Del 41. ”Döda alla svenskar!”

Bila och svärd för halshuggning av ofrälse och frälse.

Kung Kristian måste ha fyllts av raseri när han får bud om motgångarna under julhelgen 1521. I januari utgår en kunglig order till befälhavarna på slotten han ännu behärskar: Döda alla svenskar! Hög som låg. Adel som oadel.

Runt om på borgarna sprider sig osäkerheten. Här finns trots allt fortfarande många svenskar i tjänst under kung Kristians befälhavare. Ska de plötsligt frukta för sitt liv bara för att de är svenskar?

På det belägrade Åbo slott finns flera svenskar i kung Kristians tjänst under tysken junker Tomas. I hemlighet börjar de konferera. Ska de fly eller lita på att inget kommer att hända? Erik Flemming som är svensk väljer att fly slottet under förevändning att han ska försöka attackera belägrarna utanför. Tönne Eriksson väljer att stanna.

Erik Flemming har gjort rätt bedömning. Han går ut emot svenskarna som belägrar slottet men låter en tjänare gå först och meddela att man ha fredliga avsikter. På slottet däremot går de kvarvarande svenskarna ett ohyggligt öde till mötes. Junker Tomas låter halshugga såväl Tönne Eriksson som Henrik Stenson samt sin egen skrivare Måns.

Insatserna höjs nu i Befrielsekriget. Kung Kristian pumpar in allt fler soldater till Stockholm. En frisisk fänika om 300 soldater anländer runt nyår. Samtidigt förstärks Gustavs Erikssons manskap med folk som frigjorts från Stegeborg och andra fallna fästen. Peder Fredag ansluter nu också till huvudlägret i Rotebro. 1522 kommer att inledas med en flera drabbningar runt Stockholm…

26 januari 1522

Del 42. Attacken på Järvalägret

Den skogsklädda höjden vid Järva.
Platsen för befrielsearméns nya läger norr om Stockholm.

Under vintern 1522 flyttar Gustav Eriksson sitt huvudläger utanför Stockholm från Rotebro närmare staden. Man har fått påfyllning av soldater och känner medvinden i ryggen efter de fästen som fallit i december. Nu vill man öka pressen mot Stockholm. Det nya lägret blir vid en snårig höjd vid Järva i norra Solna, 7-8 km norr och Stockholm.

Men Stockholm är en annan femma är en avskuren borg i inlandet. Staden har hundratals, vissa skattningar säger 2500, infanterisoldater redo att inte bara försvara staden utan har offensiv kapacitet med bepansrat rytteri och hakebössor.

Den 26 januari kommer en fullskaleattack på Järvalägret beordrad av Henrik Slagheck på Stockholms slott. Flera hundra ryttare spränger ur från Norrport och fortsätter upp mot lägret vid Järva. Befälhavarna Staffan Sasse och Peder Fredag kommer nu få det hett om öronen…

Reportage på platsen 500 år senare…

30 januari 1522

Del 43. Västerås slott faller

Västerås slott

Denna dag för 500 år sedan ger kung Kristians folk på Västerås slott upp borgen till de belägrande svenskarna. Man klarar det inte längre. Ingen hjälp anländer längre från huvudstaden. I månader har befrielsearmén inneslutit slottet och ingen har fått komma varken in eller ut.

Västerås stad har ju varit i svenskarnas händer ända sedan slaget om Västerås den 29 april 1521. Se Befrielsekriget del 15. Men borgen har fortsatt hållit ut – ända till denna dag. I samma veva tycks såväl Örebro slott som Ängsö ha kapitulerat.

Sveriges inland är nu i stort sett helt i Svenskarnas händer. Men Stockholm och Kalmar kommer att bli svåra att knäcka. Gustav Eriksson inser att det inte kommer att gå utan en flotta som kan spärra av städerna från sjösidan. Därför kommer man att behöva fortsatt hjälp utifrån. Och de enda som mäta sig med Sören Norby i slagkraft är som tidigare – Lübeck.