September 1521

Del 31. Mot borgarna!

Efter mötet i Vadstena skickas trupper ut för att fortsätta kampen för det Sverige som nu håller på att frigöra sig.

Efter mötet i Vadstena har kung Kristians kontroll över svensk mark i praktiken upphört – undantaget de många slott som hans folk fortfarande kontrollerar. De viktigaste är Stockholm, Kalmar och Stegeborg vilka alla fungerar som portar in i landet. Dessa vattenomslutna borgar kommer bli en svår nöt att knäcka för befrielsearmén som ännu saknar flotta. Förutom dessa nyckelpunkter hålls fortfarande följande slott av folk lojala med kung Kristian:

Örebro
Nyköping
Stegeholm
Västerås
Wijk
Tynnelsö
Ekholmen
Ängsö
Utö hus
Åbo
Kastelholm

Från Vadstena går nu därför trupper iväg i alla riktningar för att förstärka belägringarna av slotten. En styrkas skickas till Finland som ju tillhör Sverige vid denna tid. En annan skickas till Västergötland där Läckö slott intas.

Gustav Eriksson själv beger sig tillbaka till Uppland för att dra upp planerna för hur Stockholm bit för bit ska kunna kringskäras och inneslutas. Alla inser hur svårt det kommer att bli utan en flotta. Man får i första hand koncentrera sig på att skära av de mindre vattenlederna inåt Mälaren. Så börjar nu ett ställningskrig runt slotten där belägrarna står mot de belägrade. Det blir en kamp i uthållighet.