31 augusti 1521

Del 30. Blodbadets arkitekter lämnar Stockholm

Ett skepp lämnar Stockholm och slottet Tre kronor på 1500-talet.

I månadsskiftet augusti-september 1521 lämnar ett skepp Stockholm med kurs på Köpenhamn. Ombord finns de män som var de drivande bakom Stockholms blodbad: Ärkebiskop Gustav Trolle, Jens Beldenak och den avskydde Didrik Slagheck. Deras manöverutrymme har blivit alltför begränsat efter mötet i Vadstena där hela landet nu stöder Gustav Eriksson – förutom då de ännu kungatrogna borgarna och slotten. Särskilt bittert är det förmodligen för Trolle att se hur hans rådsvänner Brask och Ture Jönsson nu väljer en 25-åring upprorsman framför honom och kung Kristian.

Avfärden betyder ingalunda att man ger upp men möjligheten att bedriva ett effektivt försvar från ett inneslutet Stockholm är små. Genom att retirera och tillsammans med kung Kristian lägga upp en annan taktik ska det inte vara omöjligt att slå ner upproret – igen. Man gjorde det senast under fälttåget 1519.

Stockholm är fortsatt helt lojalt med kung Kristian och staden kommer bli en svår nöt att knäcka för Gustav Erikssons folk men redan nu drar de upp planerna för en belägring av staden med fokus på att skära av vattenvägarna, Stockholms pulsåder.