Oktober 1521

Del 33. Svenskarna spärrar Mälaren

Farleden i Mälaren förbi Sätra och Kungshatt. Här upprättar svenskarna i oktober 1521 en spärr för båttrafik för att skära av de kungatrognas transporter på Mälaren.

När Gustav Eriksson återvänder till Svealand med sin del av befrielsearmén återupprättar han lägret vid Rotebro norr om Stockholm. (Se Befrielsekriget del 22-23) Det är tillräckligt långt bort för att inte riskera överrumplingsförsök från staden men tillräckligt nära för att börja inringningen.

Att inta Stockhom är som tidigare omöjligt där staden gömmer sig bakom vida vatten och murar av sten. Istället börjar svenskarna skära av tillfartsvägarna. Saltsjösidan är svår att spärra men på Mälarsidan låter man blockera farlederna, huvudsakligen för att strypa försörjningen till mälarslotten som Västerås och Örebro.

Ett nytt läger upprättas vid Sätra by, sydväst om Stockholm som spärrar den södra farleden inåt Mälaren. Ett annat läger sätts upp på Lovön vid Glia kungsgård – platsen där Drottningholms slott ligger idag. Den spärrar den norra segelleden inåt Mälaren. På så sätt ska Stockholm bit för bit skäras av från resten av landet…