Oktober 1521

Del 34. Legosoldater förstärker Stockholms försvar

Tyska landsknektar. Stridsvana. Bepansrade. Välorganiserade.

I Stockholm råder intensiv aktivitet hösten 1521. Detta är Kung Kristians starkaste fäste i Sverige och staden är helt lojal med kungen trots att den svenska befrielsearmén nu kontrollerar i stort sett hela landet och har upprättat flera läger runt om Stockholm.

Där inne är det utländska män som för befälet. Henrik Slagheck, bror till Didrik, danskvännen Gorius Holst och överste Heidersdorf. Här finns också det decimerade svenska rådet som ännu är unionslojalt – Erik Trolle och Otto Svinhuvud. Men det svenska rådet får spela andrafiolen när kung Kristians män sätter dagordningen.

I mitten av oktober anländer förstärkning från Köpenhamn till Stockholm. 400 tyska legosoldater anländer på danska och holländska skepp, rustade för strid mot upprorsarmén. Staden tänker inte sitta stilla och vänta på att Gustav Erikssons folk kryper närmare. Men var ska de angripa först? Huvudlägret vid Rotebro eller lägren åt Mälarsidan som skär av farlederna till Västerås och Örebro? Det kommer svenskarna snart att blir varse…