7 maj 1522

Del 50. Svenska sjöbefälen anländer till Lübeck

Kravellen Lybska svan i modern teckning

Till Lübeck anländer nu de män som ska föra befäl på Gustav Erikssons flotta som håller på att ta form i staden. Sivard von Holte, Joakim Kameke, Simon Schulte och Fredrik Bruns, flottans amiral. De ska nu ta över skeppen, mönstra manskap och lasta förnödenheter innan man sätter kurs mot Sverige. Detta är nyckeln till framgång för frihetskämparna.

Flottan som rustas består av 12 skepp – holkar, kraveller och barkar. Flaggskeppet är Lybska Svan, en kravel – det vill säga samtidens största krigsskepp. Det kostar 7600 lübska mark vilket är mer än dubbelt så mycket som något av de andra skeppen. Ändå sägs den redan vid denna tid vara ”tämligen skröplig och ålderstigen.” Mycket av kostnaderna beviljas i form av krediter – dyra lån som Gustav Eriksson kommer att behöva betala av i många år framöver vilket också kommer att skapa oro i landet.

Men nu skriver vi 1522 och Sverige är ännu bara en upprorisk medlem mot Kalmarunionen som försöker uppnå slagkraft till sjöss.
Men kommer detta räcka för att bryta Sören Norrbys herravälde på Östersjön?