18 april 1522

Del 49. Ett skepp kommer lastat med silver

I mitten av april anländer ett skepp till Lübeck från den svenske riksföreståndaren. Det innehåller först och främst en last av silver som betalning för den hjälp han fått löfte om. Gustav Eriksson har ju länge insett att han behöver Lübecks stöd för att kunna vinna kriget – främst i form av stridskrafter till sjöss men även manskap och förnödenheter. Och även om Lübecks handelsmän har ett eget intresse av att stödja svenskarnas frihetskamp så kommer man inte ge stödet gratis utan kräver både ersättning och privilegier. Ett sådant privilegium är tullfrihet.

Redan tidigare har Lübeck skickat krut, salpeter, harnesk och gevär så silvret är till dels en betalning för redan erhållen hjälp. Nu kommer alltså betalningen för detta och dessutom medel för utrustadet av en flotta till svenskarnas hjälp. Med silvret följer också ett brev med vädjan om evigt förbund samt en önskan om undsättning med krigsfolk, båtsmän, skepp, väskor, humle, salt och tyg.

Silvret sätter fart på de tyska handelsmännen som nu även skjuter till egna medel till den svenska expeditionen. Lübeck har bestämt sig – man kommer gå in i kampen på svenskarnas sida även om det innebär en krigsförklaring mot kung Kristian.

Nu rustar stadens handelsmän en krigsduglig flotta för de befälhavare som ska föra den till Sverige i maj….