4 juni 1523

Del 79. Vi måste taga oss en konung!

Magister Knut predikar. Genrebild.

Krafter börjar nu verka för att Herredagen också ska låta välja en ny svensk kung. I så fall för första gången på över 50 år.

Magister Knut håller en osande predikan i Strängnäs domkyrka där har går rakt på sak och säger att ”de Svenske måtte kora sig en Konung, att detta väldige berömmelige Konungariket icke nu länger ska hållas för någons ladugård eller red kyrka, och icke vara försvarlöst, bliva ryckt och kivt hit och dit mer än annor Konungerike.”

Magister Knut fortsätter med att alla har kunnat se vilka gåvor, vilken lycka och vilket förstånd den Allermäktigste Gud har begåvat den ädle Herr Götstaff med. Ingen är bättre skickad än Gustav, menar domprosten.

Enligt Peder Swarts krönika stämmer alla in i detta, att Gustav Eriksson bör väljas och ”med mycken knäfall och månge tårar” vädjar man nu till Gustav att han vill ta på sig oket att bli landets kung.

Övertalningskampanjen är igång och den påvlige legaten Johannes Magnus menar att rådet och ständerna inte får ge sig förrän Gustav svarat ja. Gustav själv är inte särskilt hugad att ta på sig uppdraget….