5 juni 1523

Del 80. Välj någon annan!

Roggeborgen i Strängnäs.
Här bodde troligen Gustav Eriksson under herredagarna i Strängnäs 1523.

Rådet skickar nu bud till riksföreståndaren Gustav Eriksson där han har sitt kvarter, troligen i Roggeborgen: Imorgon den 6 juni kommer man hålla kungval och det är rådets önskan att välja Eriksson.

Gustav Eriksson ber att bli förskonad från uppgiften – välj någon annan, någon äldre och ädlare! Ture Jönsson eller Nils Boson föreslår han. Gustav menar sig vara trött av allt arbete har redan uträttat och att kungaämbetet ”hade mera galla än honung med sig.” Men rådet står på sig.

Gustav söker nu upp de lybska rådsherrarna tillsammans med Berend von Mehlen för att inhämta deras uppfattning. Herrarna menar att valet är ett Guds verk och en vägran att motta det skulle få svåra konsekvenser för riksföreståndaren. Detta blir tungan på vågen. Guds vilja sätter man sig inte emot. Gustav Eriksson söker upp rådet och meddelar sitt ja.

Berend von Mehlen får sägas ha spelat en nyckelroll i övertalningskampanjen. I ett brev långt senare, från 1525, skriver Gustav Eriksson till von Mehlen att han aldrig skulle ha åtagit sig uppdraget om inte von Mehlen hade manat honom till det.

Ett annat skäl till riksföresråndarens tveksamhet kan ha varit att kriget vid denna tid ännu inte är avslutat. Både Stockholm och Finland är fortfarande i främmande makts händer. Att låta sig koras till kung innan segern är vunnen kan vara ett vågspel.

Men nu tycks både det svenska rådet och Lübeck få vad de önskar – att Gustav Eriksson accepterar rollen som svensk kung. Nästa dag stundar själva valet…