3 juni 1523

Del 78. Lübeck kräver sina privilegier

Borgare från Lübeck, målning 1520-tal. Genrebild.

Herremötets andra dag kallas Lübecks representanter nu fram inför rådet. Lübeckaren Bernt Bomhouwer framlägger att då det svenska rådet nu är fulltaligt förväntar man sig att det bekräftar de utlovade privilegierna, främst full tullfrihet. Lübecks tålamod nu är slut menar han. ”Detta är den tidpunkt för handling som man måste utnyttja för att på kort tid komma till en lång beständig fred” avslutar Bomhouwer sitt tal.

Det sista uttalandet har historikerna diskuterat – är det en mild påtryckning att Sverige nu också borde välja en egen kung om de vill rädda sin självständighet och sitt oberoende? Något som Lübecks skulle vinna på men som man inte öppet kan hävda eftersom det skulle stöta sig med bundsförvanten, den nyvalde kung Fredrik i Danmark, som har hävdat att Kalmarunionen ska bestå.

Lübeck skulle så att säga tjäna på att Sverige agerade snabbt och självständigt och valde en egen kung – men vem?

Rådet begär två dagars betänketid