2 juni 1523

Del 77. Herremötet i Strängnäs inleds.

Domkyrkan i Strängnäs

Äntligen är man samlade till Herredagen i Strängnäs! Förutom den svenska makteliten är där också representanter från Lübeck, angelägna att nu få de utlovade privilegierna bekräftade. Men för det behövs ett fulltaligt svenskt råd.

Mötet inleds nu därför med att komplettera rikets råd. Biskoparna i Skara, Strängnäs och Västerås – Peder Sunnanväder – utses, liksom flera värdsliga stormän. Biskoparna stod över de övriga rådsherrarna i rang, undantaget rikshovmästaren, vartill utses Ture Jönsson, och riksmarsken, som blir Lars Siggesson Sparre. I rådet ingår även bland andra Erik Fleming och Tord Bonde. Riksföreståndaren Gustav Eriksson själv intar den främsta platsen i rådet vilket visar att han otvivelaktigt är landets ledare, redan innan kungavalet.

Mera uppseendeväckande är att tysken Berend von Mehlen får ta plats i rådet, vilket skulle bestå av enbart svenska män. Förklaringen måste sökas i den nyckelroll han spelat under Befrielsekriget men också i de avgörande kontakterna med Lübeck. von Mehlen blir lite av en nyckelspelare under dagarna i Strängnäs.

Herredagens första dag är därmed till ända. Nu måste man ta tag i frågan om de utlovade privilegierna till Lübeck.