15 augusti 1521

Del 28. Drabbningen i Kolsund

Rutten mellan Västerås och Stockholm.
Krysset markerar Kolsund, platsen för drabbningen.

Sommaren 1521 handlar mycket om belägrade borgar. Befrielsearmén omringar slotten där kung Kristians herrar ännu håller stånd väntandes på förstärkning och förnödenheter: Västerås, Stegeborg, Tynnelsö, Örebro, Stockholm, Kalmar. Andra belägrade slott hålls av adelsmän som är lojala med kungen som Wik och Ängsö.

Fri vattenväg är avgörande för att de belägrade slotten ska kunna hålla ut. Skepp som kommer och går med mat och krigsfolk gör det möjligt att fortsätta. Mälaren blir därför en viktig försörjningsled. För befrielsearmén blir det i sin tur viktigt att skära av dessa försörjningsleder.

I mitten av augusti avgår flera skepp från det kungatrogna Stockholm för att förse det belägrade Västerås slott med manskap och mat. Stärkta av framgången vid Rotebro tar nu ärkebiskop Trolle chansen i tron att Gustav Erikssons folk är stäckta. Transporten dit går bra men på hemvägen blir skeppen attackerade av befrielsearmén i det smala Kolsund intill Strängnäs. (Se bilden). Drabbningen varar i två dagar innan skeppen lyckas ta sig igenom. De kungatrogna har dock lidit kännbara förluster. Kampen om Mälarens vatten och de befästa borgarna fortsätter.

Gustav Eriksson själv befinner sig nu i Östergötland. Kallelse har gått ut till alla mäktiga män i Götaland att samlas i Vadstena på en Herredag i slutet av månaden. Gustav knyter stora förhoppningar till mötet…