2 april 1521

Del 10. Talet till Hälsingarna

Minnesstenen vid Norrala kungsgård i Hälsingland som markerar platsen för Gustav Eriksson tal till hälsingebönderna tredje dag påsk 1521.

På tredje dag påsk 1521 talar Gustav Ericsson till en stor samling hälsingebönder vid Norrala kungsgård i Hälsingland. Med sig har han ett följe under Lasse Olssons ledning. Målet är nu att övertyga de något tveksamma hälsingebönderna att gå med i upproret på riktigt:- Vill ni söndra er slätt från både Dalarna och bergslagen som nu gjort gemensam sak? Eller vill ni stå som en man med dem som era fäder och föräldrar alltid gjort tillförne?

Men hälsingarnas svar är fortfarande avvaktande. Man vill se vart det hela tar vägen. Gustav och hans tropp drar vidare till Gästrikland. Här mottas man mera positivt och landskapet ansluter sig. Gävle blir den första staden som går med i upproret. Personer som hållit sig gömda går nu också med. Liksom Peder Fredag och Jöns Warg som nått fram från Stockholm.

Men medan Gustav Eriksson värvar folk i andra landskap ser kungens män i Västerås sin chans att slå ner upproret när dess ledare är borta. Under Didrik Slaghecks och ärkebiskop Trolles ledning rör man sig med kavalleri och fotsoldater upp mot Dalälven med målet att krossa det upproriska dalfolket…

Det kommer bli Peder Svensson som får möta attacken nånstans längs Dalälven…