26 mars 1523

Del 71. Hertig Fredrik väljs till dansk kung.

Kung Fredrik I av Danmark

Denna dag för 500 år sedan får Danmark en ny kung. Hertig Fredrik av Holstein väljs nu till ny regent efter den avsatte kung Kristian, som dock ännu håller Köpenhamn och Malmö.

I Sverige drar man å ena sidan en suck av lättnad. Med kung Kristian borta ur leken försvinner också hoten om Sören Norbys återkomst till Stockholm.

Samtidigt är det problematiskt att den nye danske kungen uttrycker en vilja att låta Kalmarunionen bestå. Länge har ju befrielsekampen i Sverige fokuserat på den förhatliga kung Kristian ”Tyrann” men nu står det klart att unionsanspråket kvarstår, oavsett vem som är kung i Danmark. Sverige måste nu visa sig Danmark jämbördigt och utse sin egen kung. Men en kung måste väljas. Traditionellt ska kungaval ske vid Mora stenar. Men nu får realpolitik gå före tradition.
Planerna inleds på ett så kallat riksmöte eller herredag där man har för avsikt att utse en ny svensk kung.  Men var och när det ska hållas är ännu osäkert.