13 april 1523

Del 72. Kristian Tyrann i landsflykt.

Chistian II forlader København. Målning av Rasmus Christianssen.

Idag för 500 år sedan blir situationen ohållbar för den avsatte Kristian Tyrann i Danmark och han seglar till Nederländerna. Detta får direkta följder på det det svenska Befrielsekriget, i positiv riktning.

Sören Norby, Kristians mäktige amiral som med sin flotta effektivt motarbetat Gustav Vasas erövring av Östersjöstäderna Stockholm, Kalmar och Åbo, känner ingen sympati med den nye danske kung Fredrik utan har endast svurit lojalitet till kung Kristian. Men när denne nu gått i landsflykt blir det för Sören Norby oklart vad han ska ägna sig åt från sin bas i Kalmar. I alla händelser ter sig en ny undsättningsexpedition till Stockholm allt mer avlägsen. Istället planerar Norby att dra sig tillbaka till sitt högkvarter i Visby.

På slottet Tre kronor i Stockholm inser Henrik Slagheck att ingen hjälp kommer att nå honom. Staden och slottsbesättningen lider brist på allt efter många månader av belägring av Gustav Erikssons styrkor. Slagheck kommer att behöva välja – slåss, förhandla eller kapitulera?