24 november 1521

Del 36. Åbo slott belägras

Åbo slott

Befrielsekriget i landets östra rikshalva, dvs Finland, har pågått under gerillalika former under hösten 1521. Redan i september skickade Gustav Eriksson män under Nils Arvidsson och Henrik Jonsson. Kastelholm på Åland var under belägring sedan tidigare. Med räder, övertalningsförsök och belägringar försöker Gustav Erikssons mannar vinna stöd för befrielsekampen i Finland.

Kung Kristian följer händelsernas utveckling och manar i brev riksråden i Finland att ”hindra Gustavs Erikssons parti och andra skalkar från att uppvigla allmogen.” Kungen säger sig snart komma med en stor här för att straffa alla otrogna.

Den 24 november inleds en mer sammanhängande belägring av Åbo slott under Nils Arvidsson men med den finske biskop Arvids benägna stöd. På slottet sitter en junker Tomas som är kung Kristians handgångne man.

Att det är en hårdför kamp förstår vi av en notis från december då de belägrade på Åbo slott gör ett utfall och tar fångar bland belägrarna, alltså Gustav Erikssons soldater. Fångarna förs in på slottet och hängs därefter från slottsmurens utsida. Bland de hängda är Nils Arvidssons bror Bengt.