24 juli 1522

Del 54. Sjökriget på Östersjön

Medeltida flotta till sjöss

24 juli 1522 lämnar den nyanskaffade svenska flottan Söderköping. Gustav Eriksson vill att man ska gå norrut för att skära av Sören Norbys möjligheter att försörja Stockholm från Finland.

Men Gustav är fortfarande beroende av Lübeck som har andra planer. Hansestaden har nyligen förklarat kung Kristian krig på grund av dennes hårdföra handelstvång och vill nu med sig egen flotta attackera Danmarks kärnland som ligger öppet i Sören Norbys frånvaro.

Då svenskarna är osäkra på sin egen slagkraft ändrar man planerna och beslutar sig för att för att göra gemensam sak med Lübeck och möta deras flotta mellan Bornholm och Öresund i början av augusti. Även Danzig har lovat att ansluta till den gemensamma operationen till sjöss.

Sören Norby, som befinner sig i Finland med sin flotta, nås så småningom om denna nyhet och sätter nu full fart mot Öresund och Danmark. Frågan är nu var flottorna kommer att mötas…