19 maj 1521

Del 18. Slaget om Uppsala

Ryktet har gått i Uppsala att Gustav Erikssons upprorsarmé under Lasse Eriksson och Lasse Olsson har slagit läger en bit utanför staden. Då den viktiga Eriksmässan närmar sig – när staden traditionsenligt ska föra S:t Eriks reliker i procession till Gamla Uppsala – skickar kyrkans folk bud till upprorshären att man önskar genomföra högtiden utan störningar. När sändebudet anländer till lägret på Rymningen får de löften om att mässan den 18 maj inte ska störas.

I Uppsala styr fogden Bengt Bjugg med en armé av 100 ryttare och 3 knektrotar och han tänker inte låta sig skrämmas av rykten om fiendens närmande. Man firar Eriksmässan som seden bjuder den 18e och Bjugg håller samma kväll stor fest på biskopsgården med vin, dans och sång som pågår till efter midnatt.

Men klockan två på natten till den 19e har löftesfristen löpt ut. Upprorshären anfaller i skydd av mörkret. Lasse Olsson och Eriksson röjer snabbt några vaktposter och omringar biskopsgården. Där inne vaknar man och börjar avfyra sina hakebössor mot inkräktarna vilka svarar med att sätta delar av biskopsgården i brand. Bjuggs folk svarar med samma mynt mot svenskarna vilka dock lyckas släcka elden runt om dem.

Bjugg förstår att han antingen kommer brinna inne eller bli svenskarnas fånge och gör en utbrytning där han i full fart spränger iväg till häst med sitt hovfolk. Svenskarna följer efter honom men hinner inte ifatt. Man lyckas dock avfyra en armborstpil som träffar Bjugg i armen. Sårad flyr han till Stockholm där han avlider några veckor senare.

Uppsala är nu i upprorets händer. Bud går till Gustav Eriksson i Västerås som snart kommer att bege sig till staden. Han kommer då att befinna sig farligt nära Stockholm där ärkebiskop Trolle och Didrik Slagheck finns med sitt folk…