17 mars 1522

Del 47. Ett brev till Henrik Slagheck

Ett brev anländer till Stockholms slott i mars 1522.

Gustav Eriksson skriver denna dag för 500 år sedan direkt till kung Kristians befälhavare på Stockholms slott, Henrik Slagheck – ge upp staden och slottet och åtnjut fri lejd! Gustav har ytterligare ett argument; Henriks bror Didrik (Stockholms blodbads exekutör) har nyligen bränts levande på bål på Gammeltorv i Köpenhamn på kunglig befallning – se där hur kung Kristian lönar sina befälhavare! Månne kommer han avrätta dig liksom din bror.


Men Gustav talar för döva öron. Henrik Slagheck har inga som helst planer på att kapitulera och överlämna Stockholm till ”en förrädare” som han skriver i brev till kung Kristian. Dessutom är Sören Norbys stora flotta på väg med hundratals nya knektar. Henrik Slagheck rustar för attack och tänker absolut inte kapitulera.

Gustav Erikssons läger runt staden kommer få smaka på flera svåra attacker under våren 1522. Den långsiktiga lösningen för svenskarna är en enda – blockera farlederna på saltsjösidan in till Stockholm och på så sätt hindra ständigt nya sändningar av manskap och förnödenheter.