November 1522

Del 61. Bakhållet på Södermalm.

Maria kyrka som den avbildas i den så kallade Blodbadstavlan. Här gömde sig Peder Fredag med 500 man i november 1522.

Gustav Eriksson har under hösten steg för steg flyttat fram sina positioner runt Stockholm. Hans läger har flyttats allt närmare staden. Först till Bromma väster om Stockholm men under oktober och november flyttas lägren till stadens omedelbara närhet, på Södermalm respektive Kungsholmen. Man slår också flottbroar mellan Kungsholmen och Södermalm.

Svenskarnas läger – som till stor del bemannas av tyska landsknektar – utsätts titt som tätt för utfall från garnisonen på Tre Kronor, alltså kung Kristians män, under befäl av Henrik Slagheck. Överraskningsöverfall som kan komma när som helst.

I november 1522 gör stadens danskledda knektar ett utfall mot svenskarnas läger på Södermalm som ligger åt väster mot nuvarande Högalidområdet. Men Peder Fredag, befälhavare för lägret, har fått nys om den planerade attacken och tagit med sig 500 man som har gömt sig inne i Maria kyrka. Kyrkan var vid denna tid ett mindre kapell omgärdat av en mur, se bild.

När Slaghecks knektar passerat Mariakyrkan på väg mot lägret faller Peder Fredags folk dem i ryggen. På så sätt blir danskarna attackerade från två håll. Krönikören Peder Swart skriver: ”Där klappade de (svenskarna) dem på båda sidor så att ganska få vore de som undkomma att bära tidenden (nyheten) i staden igen.”

Hur länge kommet danskarna kunna hålla staden? Alla väntar nu på Sören Norbys förmodade undsättning. När kommer han?