Januari 1522

Del 41. ”Döda alla svenskar!”

Bila och svärd för halshuggning av ofrälse och frälse.

Kung Kristian måste ha fyllts av raseri när han får bud om motgångarna under julhelgen 1521. I januari utgår en kunglig order till befälhavarna på slotten han ännu behärskar: Döda alla svenskar! Hög som låg. Adel som oadel.

Runt om på borgarna sprider sig osäkerheten. Här finns trots allt fortfarande många svenskar i tjänst under kung Kristians befälhavare. Ska de plötsligt frukta för sitt liv bara för att de är svenskar?

På det belägrade Åbo slott finns flera svenskar i kung Kristians tjänst under tysken junker Tomas. I hemlighet börjar de konferera. Ska de fly eller lita på att inget kommer att hända? Erik Flemming som är svensk väljer att fly slottet under förevändning att han ska försöka attackera belägrarna utanför. Tönne Eriksson väljer att stanna.

Erik Flemming har gjort rätt bedömning. Han går ut emot svenskarna som belägrar slottet men låter en tjänare gå först och meddela att man ha fredliga avsikter. På slottet däremot går de kvarvarande svenskarna ett ohyggligt öde till mötes. Junker Tomas låter halshugga såväl Tönne Eriksson som Henrik Stenson samt sin egen skrivare Måns.

Insatserna höjs nu i Befrielsekriget. Kung Kristian pumpar in allt fler soldater till Stockholm. En frisisk fänika om 300 soldater anländer runt nyår. Samtidigt förstärks Gustavs Erikssons manskap med folk som frigjorts från Stegeborg och andra fallna fästen. Peder Fredag ansluter nu också till huvudlägret i Rotebro. 1522 kommer att inledas med en flera drabbningar runt Stockholm…