24 december 1521

Del 39. Julaftonsattacken på Lovölägret

Hornblåsare. En del av Peder Fredags strategi.

På julafton 1521 kommer attacken. Kung Kristians soldater angriper lägret vid Glia på Lovön, där Drottningholms slott nu ligger. Lägret är inte bara en nagel i ögat på kung Kristians folk i Stockholm men också ett hinder för trafik på Mälaren när man vill nå slotten i Västerås och Örebro.

Danskarna kommer i båtar. I fyrtio jakter och småbåtar. Med sig har de flera hundra man yrkessoldater. Nu ska man krossa befrielsearméns blockad av trafiken på Mälaren.

Lägret vid Glia leds av den hårdföre Peder Fredag som vi mött tidigare. När attacken kommer låter han en mängd hornblåsare ljuda i sina horn runt om lägret och i trakten runt om. Detta skapar förvirring och osäkerhet bland angriparna som tror sig vara omgiven av en betydligt större här.

Tack vare detta drag blir det som borde ha varit en promenadseger för danskarna något annat. Med 450 man lyckas Peder Fredag driva angriparnas 1500 man tillbaka i sjön. Peder Swart skriver:

”Peder Fredag föste dem tillbaka och in sjöen, så att de förde med sig tillbaka en stor hop döda män och såra, till 200 man blev därtill liggandes efter på markene. Där beviste Peder Fredagh ett snillt och förnuftig hovverk.”

Men detta är bara den första av två drabbningar på julafton 1521…