22 februari 1522

Del 45. Lübeck mobiliserar mot kung Kristian

1500-talsskepp i hamn. Den klassiska koggen till höger.

Medan attackerna avlöser varandra runt Stockholm sker viktiga saker för svensk del på andra sidan Östersjön. Den 22 februari anländer ett sändebud från Lübeck till Danzig. Dess uppgift är att få Danzig att gå i gemensam krigsallians mot kung Kristian och mot dennes förbud mot sjöfart på Sverige. Dessutom har Lübeck mottagit en vädjan om hjälp från den svenske riksföreståndaren Gustav Eriksson. Ett självständigt Sverige skulle gynna både handel och sjöfart.

Danzig tvekar. Men man inleder nu förhandlingar om huruvida man ska sända gemensam hjälp till Sverige – inte för att Sveriges självständighet är någon hjärtefråga. Men för att det kanske är det bästa alternativ man har om Hansestädernas viktigaste inkomstkälla – Östersjöhandeln med Sverige – inte ska försvinna helt under kung Kristians hårda handelsrestriktioner.