19 maj 1524

Epilog I
Sören Norby måste bort!

Visby med Visborgs slott till höger – Sören Norbys fäste. Gravyr 1707.

Även om Befrielsekriget är vunnet och avslutat fortsätter den danske fribytaren Sören Norby att ställa till problem på Östersjön. Från sin bas på Gotland attackerar han både svenska, danska och hanseatiska skepp. Hans lojalitet finns ännu så länge hos den avsatte danske kung Kristian men som denne nu är helt detroniserad och har flytt till  Nederländerna så har Norby bara sina egna intressen att bevaka. Från Visborgs slott i Visby dirigerar han sin slagkraftiga flotta vilket främst drabbar hanseatiska handelsskepp.

Lübeck försöker därför förmå Gustav Eriksson att angripa Norby men som den svenska kungen är både skuldsatt och krigstrött är han svårövertalad. Först mot löfte om uppskjutna återbetalningskrav på den stora krigsskulden åtar sig Gustav Eriksson företaget och en expedition seglar mot Gotland. Den 19 maj 1524 stiger man iland med 8000 man under ledning av Berendt von Mehlen. Ön intas snabbt men staden och slottet är svårintagligt och istället inleder svenskarna en belägring.

Belägringen antar dock smått komiska former när den svenske befälhavaren låter sig inbjudas till Visborg av sin gamle vän Norby både dag och natt och man umgås över både ett och två glas vin.

Till slut kommer saken till Gustaf Ericssons kännedom och han anar svek av von Mehlen. Dessutom lockar nu kung Fredrik i Danmark med fagra löften om Norby vill ställa sig i den danske kungens tjänst.

Frågan kokar ner till – vem är egentligen herre över Gotland och Visby? Sverige, Danmark eller Norby? Saken behöver få ett avgörande.