17 juni 1521

Del 21. Nära ögat vid Läby vad

Läby vad utanför Uppsala med en minnessten uppsatt på 1800-talet. Inskriften lyder: ”Fosterländskt mannamod räddade här Gustaf Ericsson Wasa under striden för fäderneslandet i juni månad år 1521.”
Forskningen har visat att stenen inte rests vid rätt plats utan att vadet på 1500-talet låg någon km längre västerut.

På flykt undan ärkebiskop Trolles ryttare måste Gustav Eriksson och hans närmaste över ett vattendrag vid Läby vad. De saktar ned hästarna för att passera men en man i Erikssons följe grips av panik är han ser de 100 ryttarna närma sig. Det bär sig inte bättre än att han rider rakt in i Gustavs häst som faller och Gustav hamnar i vattnet. Nu är upprorsledarens liv i fara! Så här illa ute har inte varit sedan isen brast under honom i Torsångsån på väg till Mora före jul. Se Gustav Vasas äventyr i Dalarna del 4.

Det blir igen Lasse Olsson som med en hjälteinsats räddar Gustav. Med det manskap man har går han i försvarställning vid vadet och möter de anstormande ryttarna i närstrid medan Gustav rider iväg.

Det blir en hård kamp. Men Lasse Olssons män håller emot och ärkebiskopens soldater får retirera. Och Gustav Eriksson har klarat livhanken.

1 kommentar

Kommentarer är stängda.