16 augusti 1522

Del 56. Lübsk-svenska flottan brandskattar Bornholm

Flottornas rörelser i augusti 1522

Idag för 500 år sedan erövras Hammerhus fästning på Bornholm av den gemensamma Lübsk-svenska flottan. Kriget på Östersjön är nu ett faktum och huvudantagonisterna är Lübeck och Hansan å den ena sidan och Danmark å den andra. Svenskarna måste i detta sammanhang närmast ses som hjälpstyrkor till Lübeck. Men om Danmark försvagas kommer det att innebära större chans för Sveriges frihetssträvanden. Att bryta den danska dominansen till sjöss är en avgörande faktor för att kunna erövra städer som Stockholm och Kalmar vilka försörjs via Östersjön.

Efter attacken på Bornholm fortsätter flottan till Helsingör som nedbränns den 23e augusti. Till slut görs ett tafatt men lönlöst försök att blockera infarten till Köpenhamn innan flottan fortsätter till Travemünde för att proviantera.

Danmarks huvudflotta under Sören Norby har under tiden återvänt till Stockholm från Finland. Norby har fått order att återvända till Danmark för att försvara moderlandet. Innan han gör det kommer han dock ställa till med förtret för svenskarna i Roslagen.

Tillsammans med Danzig förbereder sig nu Lübeck för den stora höstexpeditionen till Sverige vilken kommer att bli avgörande för Befrielsekriget.