September 1523

Del 92. Åbo intas. När Kustö slott är säkrat beger sig svenskarna mot Åbo som ännu hålls av män lojala med kung Kristian. Men – invänder någon – han är ju avsatt som Danmarks kung och är väl ute ut leken? Man måste minnas att Befrielsekriget liksom många andra stridigheter under unionstiden sällan når några … Fortsätt läsa September 1523