November 1523

Del 95. Nyslott kapitulerar

Nyslott, dagens Olofsborgs slottsruin i östra Finland.

Bröderna Flemings svenska trupper tränger under hösten allt längre in i Finland och närmar sig till slut gränsborgarna mot Ryssland. Nyslott, dagens Olofsborg, är en av dem och liksom tidigare sker kapitulationen mer eller mindre omgående. Ryktet om Gustav Vasas segrar har föregått bröderna Flemings ankomst och därmed står det klart för slottens fogdar att motstånd är utsiktslöst.

Sören Norby ska senare i brev beklaga att borgarnas fogdar har givit upp så lätt. Norbys sluga plan är att med rysk hjälp slå svenskarna tillbaka i Finland men av detta blir intet.

Till slut återstår endast Viborg att inta för svenskarna.